fbpx

Reglament

DEFINICIÓ

El Gran Fondo la Falla tindrà lloc el diumenge 2 de setembre de 2023 amb sortida a les 8:00h. La sortida i arribada seran des de la localitat de Barruera, i transitarà per les carreteres de la Ribagorça.
La marxa té un caràcter no competitiu. L’organitzador velarà per la òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut, on per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents. El Gran Fondo estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Real decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articular de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel real decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

 

MODALITATS I DISTÀNCIES

La marxa té tres opcions de participació:

– Petit Fondo: 80k / +1340m

-Gran Fondo: 135k / +2800m

 

PARTICIPACIÓ I ASSEGURANCES 

– L’edat mínima per a participar al recorregut de Gran Fondo és de 18 anys complerts el dia de la prova.
– L’ús del casc homologat és obligatori durant tot el recorregut.
– No està permesa la participació en bicicleta de contra-rellotge ni de muntanya.
– Cada participant participa a les proves sota la seva responsabilitat i declara estar en condicions físiques òptimes, així com de tenir el domini tècnic suficient per a afrontar-les.
– L’organització aconsella a tots els participants que passin un reconeixement mèdic previ a la prova per a detectar i descartar qualsevol anomalia incompatible amb la pràctica del ciclisme.
– Durant el procés de recollida de dorsals tots els participants han de presentar el seu DNI.
– L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització. Aquesta assegurança cobrirà els següents punts:

  • Assistència sanitària de forma il·limitada per a accidents esportius al territori espanyol.
  • Invalidesa segons barem per accident esportiu de fins a 12.000€
  • Mort per accident esportiu fins a 6.000€

La notificació de l’accident esportiu ha de ser comunicada el mateix dia de l’esdeveniment esportiu. La cobertura de l’assistència sanitària o mèdico-quirúrgica únicament serà en els centres assistencials concertats per l’assegurança.

 

INSCRIPCIONS

L’inscripció és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present Reglament, així com de les condicions de compra.
Les inscripcions es tancaran quan s’arribi al límit establert per l’organització o el dijous abans de la prova.

-Assegurança de cancel·lació: En cas d’anulació l’organització només tornarà l’import de la mateixa si el participant afectat ha realitzat el pagament de l’assegurança de devolució a l’hora de fer la inscripció, que s’estableix en 6€ i que quedaran dipositats per les despeses ocasionades. Aquesta devolució només es realitzarà fins a 15 dies abans de l’inici de la prova. Després d’aquesta data no es reemborsarà cap inscripció.

 

MALLOT, DORSAL I XIP

L’organització proporcionarà el següent material obligatori per a tots els participants:
– Un mallot de la prova (és obligatori portar-lo posat durant la prova)
– Un dorsal-xip, s’ha de portar a la part davantera de la bicicleta
– Una polsera identificativa de participant que s’ha de posar en el moment de recollir el material i mantenir posada durant tota la marxa.
El mallot oficial és obligatori per a tots els participants i constitueix un element de seguretat i control perquè tot el personal auxiliar implicat en la prova pugui identificar en tot moment qui és participant i qui no.
Sense el mallot no serà possible accedir a la sortida ni aparèixer en la classificació. Tampoc serà possible ser atès pels mecànics en els punts d’assistència ni pels voluntaris en els punts d’avituallament.

Per a totes les inscripcions realitzades a partir de l’1 de maig, no s’assegura la talla de mallot sol·licitada. L’organització farà tot el possible per a què així sigui, però no assegura poder tenir la talla que s’ha demanat en el formulari.

 

RECOLLIDA DEL MALLOT

Tot el material identificatiu (mallot oficial de la marxa) es recollirà en la recollida del dorsal, especificat en l’apartat web de la prova.
No s’entregarà cap mallot ni dorsal fora del plaç d’entrega. Els participants que no recullin el seu mallot en un període indicat decauran en el seu dret sobre els mateixos. Per a què no perdis aquest material, poden recollir-lo familiars, amics, companys de club, etc. amb la copia o una fotografia del teu DNI.

 

ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

Davant d’inclemències meteorològiques extraordinàries o causes de força major no atribuibles a l’organització i que impossibilitin la celebració de la marxa cicloturista, l’organització no assumirà cap responsabilitat i no realitzarà cap devolució de l’import de l’inscripció.

Un cop efectuada l’inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’import, excepte si la prova se suspèn per decisió de l’organització, causes imputables a la mateixa i/o per motius relacionats amb la pandemia del Coronavirus. En els casos descrits anteriorment, es realitzarà la devolució del preu de la inscripció menys 2€ del cost de gestió.

 

RESERVES ALLOTJAMENT

L’import del paquet d’allotjament s’ha de pagar en el moment de formalitzar la reserva en el formulari d’inscripció de l’esdeveniment. En cas de no rebre el pagament, no es confirmarà cap reserva. EMP Sport Events no realitzarà cap devolució en cas d’anul·lació del paquet d’allotjament per part del participant. Només en cas d’haver contractat l’assegurança de cancel·lació, es procedirà al reemborsament del cost de l’allotjament. Aquesta assegurança serà vàlida fins a 15 dies abans de la celebració de la prova. En cap cas serà reemborsable la part corresponent a l’import de l’assegurança.

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA I SEGURETAT

La prova conta amb un servei mèdic molt extens i tot el personal sanitari estarà autoritzat a retirar a qualsevol participant per raons mèdiques. És obligatori portar un telèfon mòbil carregat durant la prova i molt recomanable portar uns manguitos per a protegir-se del fred en els trams de baixada. El telèfon mòbil serà clau a l’hora de contactar, si hi ha la necessitat per causes d’avaria o qüestions mèdiques, amb els telèfons d’emergència que figuren al dorsal.

 

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT 

El participant, pel fet d’inscriure’s a la marxa, accepta el reglament particular de la mateixa i certifica que coneix que el recorregut està obert al trànsit i ha de respectar la Llei de Seguretat Viària i el Reglament General de circulació vigent, així com les indicacions de les autoritats i dels voluntaris de l’organització.

El participant realitza la prova sota la seva absoluta responsabilitat. Així mateix, manifesta que té una condició física óptima per al desenvolupament de la prova i que no pateix cap malaltia que pugui posar en risc la seva integritat física. El participant queda informat a través de la pàgina web de l’esdeveniment i mitjançant el breu briefing per part de l’organització de totes les característiques de l’activitat (físiques, psicològiques, material, lloc, etc.). El participant manifesta que la realitza amb ple coneixement de les mateixes, reconeixent que l’activitat a realitzar pot suposar un alt requeriment físic i pot tenir conseqüències imprevisibles per a la salut. Els participants eximeixen, en qualsevol cas, a l’organització de les reclamacions o demandes pels accidents o malalties que es puguin contraure, manifestar o agreujar durant la prova, per accions o omissions, per danys personals o materials i, sense caràcter limitador, mitjançant robatori, furt o deteriorament / pèrdua de material que es pugui produir per actes propis, per part d’altres participants o tercers durant el desenvolupament de l’activitat.

 

ASISTÈNCIA MECÀNICA I PUNT DE RECOLLIDA DE PARTICIPANTS

L’organització contarà amb una flota de vehicles que realitzaran assistència mecànica per tot el recorregut i recolliran als participants que no continuen per motius d’avaria, fatiga o per a estar fora de control. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de la prova tindran una identificació visible en tot moment.
El fet de fer-se acompanyar per un vehicle aliè a l’organització suposarà la desqualificació del participant.
Els serveis d’assistència no atendran a cap ciclista que no estigui correctament inscrit a la prova. El principal criteri per a discriminar l’assistència és el mallot de participant.

 

TEMPS DE TALL

La prova contarà amb varis punts de control que tindran la funció de tall. Aquells participants que no arribin a temps al punt de control, no podran seguir realitzant el recorregut.

 

AVITUALLAMENTS

La prova contarà amb punts d’avituallament amb begudes i aliments sòlids durant el recorregut i a l’arribada. El personal dels punts d’avituallament només permetrà l’accés als productes als ciclistes que portin el mallot identificatiu del participant.

 

CRONOMETRATGE

La marxa no és una prova competitiva. Tot i això, es durà a terme un control de sortida i arribada dels participants mitjançant xip per a tenir un registre de tots els ciclistes per a una millor seguretat. No hi haurà una classificació, però si que s’informarà del temps realitzat per cada ciclista per a completar el recorregut.
Per al Petit Fondo hi haurà un tram cronometrat (GRAN PREMI BOÍ TAÜLL), serà a l’Estació d’esquí de Boí Taüll. En canvi per al Gran Fondo hi haurà dos trams cronometrats, amb la suma d’ells dos es farà una classificació conjunta (GRAN PREMI GRAN FONDO LA FALLA), el primer tram serà l’ascens al Port de Viu i el segon tram serà el mateix que el Petit Fondo, en l’ascensió a l’Estació de Boí Taüll, el tram va des del Pla de l’Ermita fins al pàrquing de l’estació d’esquí.
Per a poder obtenir els temps correctament és molt important que el dorsal-xip, que és una sola peça, estigui ben col·locat a la part davantera de la bicicleta. El xip només funciona de manera correcte si es col·loca a la part davantera del manillar.
S’ha de tenir en compte que el xip NO funciona si està ubicat a la butxaca, dins del mallot, doblegat, al canell o a la tija del selló. Només es pot posar a la part davantera del manillar.
L’organització no podrà recuperar els temps si el dorsal-xip no està ben col·locat, pel què no acceptarà reclamacions provocades per la pèrdua o mala col·locació.

 

DADES PERSONALS

Els participants de la prova, pel fet d’inscriure’s, donen el seu consentiment perquè EMP Sport Events, S.L., per si mateix o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. Per renunciar a aquesta cessió, el participant haurà de expressar-ho en el formulari d’inscripció en el moment d’inscriure’s. D’acord amb el que estableix Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. El participant té el dret d’accedir a aquests arxius amb l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, ha de sol·licitar per escrit enviant un correu electrònic a info@wefeelevents.com.

Així mateix i d’acord amb els interessos esportius, de promoció i explotació (reproducció de fotografies del circuit, emissió de vídeos, publicació de classificacions, etc.) mitjançant qualsevol dispositiu (televisió, internet, publicitat gràfica, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a la organització el dret a reproduir el seu nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació, les seves fotografies i vídeos.

 

CIVISME I RESPECTE

Els participants accepten cada un dels articles d’aquest reglament i es comprometen a participar de manera honesta segons les normes de trànsit i a cobrir tot el recorregut complet abans de creuar la línia de meta. Així mateix, manifesten ser respectuosos amb el personal implicat en l’organització i amb la resta de participants.
Es comprometen també a tractar el material esportiu propi i aliè amb respecte, així com a portar casc reglamentari, obligatori durant tot el recorregut.
Per a contribuir a un mínim impacte ambiental de la prova, els participants utilitzaran els contenidors situats als avituallaments i punts estratègics per a tirar envasos, embolcalls i restes de menjar i s’abstindran de llançar res a la carretera durant el recorregut.
L’organització es reserva la facultat d’efectuar canvis en el reglament, informant d’aquesta situació, per qualsevol mitjà, als participants. L’organització de l’esdeveniment podrà expulsar a qualsevol participant de la prova que no es cenyeixi a les normes del reglament, sense cap tipus de devolució de l’import corresponent a l’inscripció. Si les circumstàncies ho requereixen, es podrà interrompre la prova en un punt del recorregut.